PARADYGMAT ZASAD

 

Etyka charakteru opiera się na fundamentalnym założeniu, że ludzką efektywnością rządzą konkretne zasady - naturalne prawa, które są w wymiarze ludzkim tak samo prawdziwe, stałe i niepowtarzalne, jak w wymiarze fizycznym zasady w rodzaju prawa powszechnego ciążenia.

Ich autentyczność i siłę oddziaływania łatwo dostrzec w doświadczeniu przesunięcia paradygmatu opisanym przez Franka Kocha w „Proceedings", magazynie Instytutu Morskiego.

Dwa okręty treningowe przebywały od kilku dni w ciężkich warunkach atmosferycznych na manewrach. Byłem w dowództwie okrętu i gdy noc zapadła, stałem na mostku. Widoczność była słaba z powodu zalegającej miejscami mgły, więc i kapitan został na mostku, by mieć lepsze oko na wszystko, co się dzieje.

Wkrótce po zapadnięciu zmroku obserwator ze skrzydła mostku zameldował:

- Światło z lewej burty dziobowej.

- Stałe czy rufowe? - zawołał kapitan.

- Stałe, kapitanie - odpowiedział obserwator, co znaczyło, że jesteśmy na kursie grożącym niebezpiecznym zderzeniem.

Wtedy kapitan zawołał do sygnalisty:

- Nadawaj: „Jesteśmy na kursie kolizyjnym, radzę zmienić kurs o 20 stopni".

- Radzimy raczej wam zmienić kurs o 20 stopni – odpowiedziano nam.

- Jestem kapitanem, zmień kurs o 20 stopni - kazał wysłać kapitan.

- Jestem marynarzem drugiej klasy — przyszła odpowiedź. — Zmień lepiej kurs o 20 stopni.

Wściekły już kapitan zawołał z furią:

- Wysyłaj: „Jestem okrętem wojennym. Zmień kurs o 20 stopni".

Sygnał świetlny otrzymany w odpowiedzi mówił:

- Jestem latarnią morską.

Zmieniliśmy kurs.

  

Zmiana paradygmatu doświadczana przez kapitana - i przez nas, gdy to czytamy - stawia sytuację w zupełnie innym świetle. Widzimy rzeczywistość, którą odbiera jego ograniczona percepcja - rzeczywistość, której zrozumienie w codziennym życiu jest ważne dla nas tak samo, jak dla kapitana we mgle.

Zasady są jak latarnie morskie. Są prawami naturalnymi, których nie da się złamać. Jak to zauważył Cecil B. deMille w odniesieniu do praw zawartych w jego monumentalnym filmie Dziesięcioro przykazań: „Nie możemy złamać prawa. Możemy tylko złamać siebie przeciw prawu".  

Źródło:
7 nawyków skutecznego działania" - Stephen R. Covey  

Polecamy strony:
* http://www.alufelgi.net * http://www.opony.net * http://www.prostowaniefelg.pl * http://www.chodecz.net * http://www.opony.info *